PROJEKT „TV na MUR BETON”.
O efektach swoich przedsięwzięć, a także o sile partnerskich koalicji opowiadali 23 lutego ich przedstawiciele – uczestnicy VII edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Spotkanie odbyło się online.

Więcej: https://pafw.pl/wydarzenie/sukcesy-projektow-lokalnych-partnerstw-pafw/

W/w projekt jest realizowany przez:

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec

Międzyrzecki  Ośrodek Kultury

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyrzecz

Szkoła Podstawowa w Bukowcu