Realizacja warsztatów w ramach projektu „Cyfrowe GOK-i” w bibliotece w Goruńsku.