Biblioteki Publiczne

Biblioteki Akademickie

Biblioteki narodowe zagraniczne

Instytucje rządowe i samorządowe

Biblioteki cyfrowe w Polsce

Biblioteki cyfrowe na świecie

Rynek wydawniczy i księgarski

Księgarnie internetowe

Katalogi OPAC – Świat

KVK – Karlsruher Virtueller Katalog – katalog rozproszony; przeszukuje katalogi centralne i narodowe większości krajów Europy, a także Kanady, Biblioteki Kongresu USA oraz księgarnie internetowe